Home
Een caleidoscopische kijk op Fryslân PDF Afdrukken E-mailadres

Het Boekin1dag dat op 19 april '11 is uitgereikt aan Jannewietske de Vries, gedeputeerde Provincie Friesland. Schrijvers: 15 ‘denkers’ die zich begeven op het snijvlak van economie, cultureel erfgoed, recreatie en toerisme. Zij deelden en bundelden hun visies in het inspirerende Karmel klooster in Drachten. Centraal stond de vraag:


Welke toeristische en economische projecten dienen te worden gestimuleerd om de Friese samenleving een stap verder te brengen?

Het resultaat is een boeiende en geconcentreerde blik op de toekomst van Fryslân. Door denkers vanuit diverse disciplines. Het boek benadert vanuit verschillende invalshoeken de belangrijkste thema’s voor de afdeling Economie en Recreatie & toerisme van de Provincie Fryslân.

Synergie

Tijdens de schrijfsessie werden ideeën uitgewisseld, waardoor energie en synergie ontstond. Wij hopen dat die beschreven ideeën, dromen, visies en concrete voorstellen activiteit en projecten stimuleren. De provincie is immers bij uitstek de bestuurslaag die verbanden kan leggen. En waar thema’s samen kunnen komen. Toerisme en recreatie zijn daarbij middelen om cultuurhistorisch erfgoed te behouden en culturele voorzieningen te kunnen ontwikkelen.

Laat u inspireren door de mooie mix van visies en concrete ideeën, van studies en persoonlijke verhalen.

Tweet over het boek en download het daarna gratis.